Tập đoàn
Chúc mừng 24 học sinh xuất sắc nhận Học bổng Tài năng IGC, năm học 2023 - 2024
Sau gần 3 tháng triển khai với 2 vòng đánh giá và tuyển chọn kỹ lưỡng, Chương trình Học bổng Tài năng IGC 2023 đã tìm ra những học sinh Tinh hoa và Ưu tú, phù hợp nhất với các tiêu chí của chương trình để trao tặng những suất Học bổng giá trị.