Trách nhiệm xã hội
IGC Run For Green Đóng Góp 1.369 Cây Rừng Cho Dự Án Vườn Rừng Của Joy Foundation

IGC Run for Green - Chạy bộ vì môi trường là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình “Ngày hội Công dân Toàn cầu” – Global Citizens’ Day do Tập đoàn Giáo dục IGC tổ chức.