An toàn - Sức khoẻ - Môi trường
Công tác ứng phó sự cố khủng bố, bạo loạn tại các ngôi trường IGC
Trong bối cảnh nhiều nguy cơ mất an toàn từ các rủi ro bên ngoài trường, các trường học IGC đã sớm được trang bị đầy đủ các quy trình, quy định và thực hiện diễn tập nghiêm túc để hình thành thói quen và kỹ năng xử lý từng tình huống cụ thể.