Tập đoàn
IGC Group tham gia hội thảo "Kết nối Giáo dục Toàn cầu & 4 vai trò trọng yếu của hiệu trưởng”
Ngày 12 và 13.10.2022, Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group) đã tham gia hội thảo “Kết nối Giáo dục Toàn cầu & 4 vai trò trọng yếu của hiệu trưởng” do FCE Việt Nam tổ chức. Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà giáo dục Việt Nam và Tập đoàn Giáo dục FranklinCovey (Hoa Kỳ).