Tập đoàn
Tập đoàn Giáo dục IGC ký kết Biên bản Ghi nhớ với hai trường Trung học tại Đài Loan

Bên cạnh việc đẩy mạnh các kết nối với các Trường Đại Học hàng đầu trong nước và quốc tế nhằm chuẩn bị cho định hướng nghề nghiệp và lựa chọn các môi trường học phù hợp sau bậc Phổ thông của học sinh IGC, Tập đoàn IGC tiếp tục mở rộng các hợp tác song phương và đa phương với các nhóm trường Phổ Thông tại New Zealand, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Úc, Đài Loan….