Đào tạo nghề
Liên tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong chương trình đào tạo
Thời gian qua, Tập đoàn Giáo dục IGC liên tục đẩy mạnh các chương trình hợp tác quốc tế. Điều này mang lại ý nghĩa to lớn cho người học, phát huy giá trị cốt lõi “trách nhiệm” trên hành trình đào tạo các công dân toàn cầu...