Tầm nhìn
IGC là hệ thống giáo dục chất lượng cao đáng tin cậy hàng đầu Việt Nam.
Sứ mệnh
Kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho các thế hệ công dân toàn cầu.
Giá trị cốt lõi
Yêu thương
Chúng tôi tin rằng sự quan tâm, chia sẻ chính là nguồn gốc để tạo ra môi trường học tập và làm việc an toàn, tràn ngập tình yêu thương. Tình yêu thương tạo nên sức mạnh gắn kết, sự bao dung, kiên nhẫn và là nền tảng văn hoá tổ chức tốt đẹp.
 
Tôn trọng
Chúng tôi tin rằng tôn trọng bản thân và tôn trọng lẫn nhau, đi cùng với sự cam kết chính là điều kiện để có được môi trường học tập, hợp tác lành mạnh, bình đẳng. Nhờ đó, nền tảng tinh thần làm việc nhóm được phát huy vì sự phát triển bền vững của tổ chức. 
Trách nhiệm
Chúng tôi tin rằng Tinh thần trách nhiệm đối với bản thân, với tổ chức và cộng đồng là một giá trị then chốt giúp chúng tôi tạo ra những thay đổi tích cực. Tính trách nhiệm giúp chúng tôi trở thành những ngưới sẵn sàng học hỏi, chủ động và sáng tạo để thực hiện những mục tiêu đã đề ra.