Câu chuyện thành công
Nguyễn Hoàng Kim Ngân

HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC 2023 - 2024

Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THCS

 • Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THCS (Học bổng Tài năng IGC)
 • Diễn giả TEDx Youth IGCSchool TBD 2022
 • Giải vàng Kỳ thi Tiếng Anh Quốc tế Kangaroo (IKLC) 2023
 • Dự án Triển vọng vòng Quốc gia, cuộc thi Thuyết trình Quốc tế Leader in Me 2023
 • Huy chương vàng 100m bơi tự do, Huy chương vàng 100m bơi ếch, Huy chương bạc 50m bơi ếch tại Giải bơi học sinh tỉnh Đồng Nai năm 2023
Phạm Thảo My

HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC 2023 - 2024

Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THPT

 • Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THPT (Học bổng Tài năng IGC)
Thi Bình Giang

HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC 2023 - 2024

Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THPT

 • Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THPT (Học bổng Tài năng IGC)
Lê Đỗ Phú Khang

HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC 2023 - 2024

Học bổng Tinh hoa xuyên xuốt cấp học THPT

 • Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THPT (Học bổng Tài năng IGC)
Đặng Hoàng Bảo Ngân

HỌC BỔNG TÀI NĂNG IGC 2023 - 2024

Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THPT

 • Học bổng Tinh hoa xuyên suốt cấp học THPT (Học bổng Tài năng IGC)
Trần Anh Đức
HỌC BỔNG CHÍNH PHỦ NEW ZEALAND
 • Chinh Phục Học Bổng Chính Phủ New Zealand.
 • Tham gia chia sẻ tại chương trình TEDxYouth@IGCSchoolTBD 2023. 
 • Tham gia cuộc thi Trinity College – IGC School Public Speaking.  
 • Tham gia và giành Giải Nhất chuyên đề tiếng Anh Wanderlust Warriors cấp trường.