Phổ thông
HOẠT ĐỘNG TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG TẠI IGC SCHOOL THU HÚT SỰ QUAN TÂM CỦA PHỤ HUYNH, HỌC SINH
Trong 6 tháng đầu niên độ 2023-2024, hơn 20 sự kiện, chuỗi chương trình và hoạt động tư vấn tâm lý học đường đã diễn ra tại 8 cơ sở thuộc Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp IGC School. Dịch vụ tâm lý học đường thực chất, bài bản, xuyên suốt đem lại những giá trị tốt đẹp cho người học tại IGC nói riêng và cộng đồng IGC nói chung