Tập đoàn
Hội nghị Tổng kết niên độ 2022-2023 và Triển khai Kế hoạch niên độ 2023-2024, Tập đoàn Giáo dục IGC
Ngày 23/9, IGC Group tổ chức Hội nghị Tổng kết niên độ 2022-2023 và Triển khai Kế hoạch niên độ 2023-2024. Hội nghị chào đón các tham luận vô cùng thiết thực, ý nghĩa và mang tính thực tiễn cao từ các đại diện Ban Giám hiệu các ngôi trường IGC Kiddy và IGC School.