Hoạt động nổi bật
Chương trình Master English đã trở lại!
Master English là chương trình được tổ chức hằng năm dành cho học sinh các trường phổ thông của Tập đoàn Giáo dục IGC. Hoạt động này nhằm khuyến khích, khơi gợi niềm đam mê học và sử dụng tốt tiếng Anh cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 12.