Đào tạo nghề
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI
  • Số 1, đường 6A, KCN Biên Hòa II, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
  • (0251) 3 994 011- (0251) 3 994 012 – (0251) 3 994 013
  • http://sonadezi.edu.vn
HỌC VIỆN TCA