Con người
Tập đoàn Giáo dục IGC gia nhập cộng đồng "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2022"
Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group) được HR Asia – Tạp chí uy tín hàng đầu về nhân sự khu vực vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất Châu Á” năm 2022.