Tập đoàn
Khởi động cuộc thi Tài năng Tranh biện mùa đầu tiên, năm học 2023-2024
Hệ thống Trường Phổ thông Liên cấp IGC School tổ chức cuộc thi Tài năng tranh biện - The IGC Debaters mùa đầu tiên,  tạo điều kiện để học sinh phát triển và nâng cao các kỹ năng phân tích vấn đề, tư duy phản biện, logic nhạy bén, tự tin trình bày và bảo vệ quan điểm của mình.