Tập đoàn
CÙNG CHÀO ĐÓN NGÀY HỘI CÔNG DÂN TOÀN CẦU - GLOBAL CITIZENS' DAY 2023
Với sứ mệnh “Kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc cho các thế hệ công dân toàn cầu”, Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group) luôn chú trọng vào chất lượng giáo dục và đào tạo, giúp người học thụ hưởng những giá trị phù hợp để tự tin hội nhập. Từ chương trình học, cơ sở vật chất cho đến hoạt động trải nghiệm – chăm dưỡng,… tất cả được triển khai một cách đầu tư, kỹ lưỡng, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.