Đồng hành cùng con
DẠY TRẺ NÓI "KHÔNG" VỚI CHẤT KÍCH THÍCH VÀ CHẤT GÂY NGHIỆN
Các chất gây nghiện đang len lỏi và tiếp cận trẻ em với cách thức ngày càng tinh vi. Khi thiếu kiến thức, thiếu thông tin, cộng thêm tính hiếu kỳ của lứa tuổi, trẻ em dễ bị rủ rê sử dụng các chất kích thích và chất gây nghiện.