Mục tiêu giáo dục

IGC xác định mục tiêu: Kiến tạo môi trường học tập cho những công dân toàn cầu. Đây được xem là định hướng song hành nhu cầu của thời đại, thể hiện tinh thần không ngừng học hỏi và thay đổi tích cực của những người làm giáo dục tại IGC. Từ đó, người học được hình thành và phát triển tư duy rộng mở, kiến thức chuyên môn, kỹ năng chuyên gia và thái độ chuẩn mực để thích nghi ở mọi môi trường không giới hạn quốc gia, lãnh thổ, văn hóa, chính trị… mà vẫn giữ được bản sắc dân tộc.

Mindset – Tư duy: Rèn luyện cho người học một tư duy tích cực, tư duy phản biện để sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, nhìn sự vật dưới góc nhìn đa chiều. 

Knowledge – Kiến thức: Khuyến khích học sinh – sinh viên phát triển kiến thức một cách toàn diện từ những tình huống thực tế, từ đó xây dựng nền tảng để trở thành những nhà chế tác, nhà nghiên cứu, nhà hoạt động xã hội trong tương lai. 

Skills – Kỹ năng: Người học cần được phát triển và hoàn thiện các kỹ năng tự nhận thức, tự quản lý, nhận thức xã hội, tạo mối quan hệ và nhất là kỹ năng ra quyết định có trách nhiệm. 

Attitude – Thái độ: IGC luôn đồng hành cùng gia đình để những công dân tương lai luôn thấu hiểu và lan tỏa giá trị cốt lõi "Yêu thương - Tôn trọng – Trách nhiệm".