Tập đoàn
Tập đoàn Giáo dục IGC ký kết hợp tác cùng Hội đồng Anh
 Vừa qua, tại trụ sở Tập đoàn Giáo dục IGC (IGC Group) đã diễn ra buổi ký kết hợp tác giữa IGC Group cùng Hội đồng Anh. Đây là dấu mốc hợp tác nhằm nâng cao chất lượng dạy và học chương trình tiếng Anh tại các ngôi trường IGC, chuẩn hóa các kỳ thi cấp chứng chỉ IELTS theo tiêu chuẩn quốc tế.