Tập đoàn
IGC Kiddy tổ chức khám sức khỏe định kỳ lần 1, năm học 2023-2024

Ngoài chương trình học chất lượng, IGC Kiddy luôn chú trọng nâng cao chất lượng chăm sóc sức khoẻ thông qua việc kiểm tra sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm. Vừa qua, toàn thể các học sinh đang theo học tại các trường IGC Kiddy đã có buổi kiểm tra sức khỏe lần 1 trong năm học 2023-2024.