Chương trình chính khoá

Chương trình chính khóa Song ngữ được xây dựng dựa trên khung mục tiêu MKSA (Mindset - Tư duy, Knowledge - Kiến thức, Skills - Kỹ năng, Attitude - Thái độ) kết hợp với Dạy học tiếp cận dự án đầy hấp dẫn. Đặc biệt, tại IGC Kiddy trẻ sẽ được khám phá, trải nghiệm các dự án theo hướng tiếp cận STEAM, đây là quá trình tích hợp kiến thức giữa các lĩnh vực:  

S: Science (Khoa học)  

T: Technology (Công nghệ)  

E: Engineering (Kỹ thuật)  

M: Mathematics (Toán học)  

A: Art (Nghệ thuật)  

Với STEAM, trẻ học được cách tư duy như nhà khoa học, biết giải quyết vấn đề như kỹ sư - kỹ thuật viên, có tinh thần sáng tạo như nhà sáng chế, biết cách vận dụng tri thức đa lĩnh vực, phát huy tính sáng tạo, giải quyết các vấn đề phát sinh trong đời sống thực tế. STEAM là con đường sáng tạo và hấp dẫn để trẻ hòa mình và trải nghiệm tích cực với các dự án học tập trong năm học. Việc tiếp nhận những kiến thức của trẻ lúc này sẽ không dừng ở góc độ tiếp nhận một chiều một cách thụ động mà sẽ là những buổi hoạt động tập trung, hứng thú, với những ý kiến cá nhân đầy sáng tạo của trẻ. Lúc này, trí tò mò của trẻ được thỏa mãn và hơn hết tình yêu, niềm đam mê với công nghệ được nảy sinh. Trải nghiệm dự án với STEAM sẽ giúp trẻ hoàn thiện những kiến thức, phát triển tư duy, có thái độ tích cực và thành thạo những kỹ năng cần thiết, tăng cường sự tự tin và bản lĩnh hơn mỗi ngày. Với mục tiêu kiến tạo môi trường học tập hạnh phúc và sáng tạo cho những công dân toàn cầu, IGC mong rằng thông qua các hoạt động trải nghiệm, khám phá thế giới xung quanh, các con sẽ có nhiều kỷ niệm đáng yêu trong suốt tuổi thơ của mình.