Chương trình mở rộng

Chương trình mở rộng hướng đến việc rèn luyện những kỹ năng xã hội, rèn luyện thể chất và sinh hoạt đội – nhóm. Với sự tư vấn và tạo cơ hội từ nhà trường, học sinh được tự do lựa chọn hoạt động sẽ tham gia theo nhu cầu phát triển của bản thân.

CÁC CLB TRƯỜNG HỌC

Các hoạt động CLB được xây dựng dựa vào khả năng, sở thích, năng khiếu của học sinh và điều kiện từng trường. Chương trình hoạt động có sự tham gia xây dựng của chính học sinh để mang đến sự phù hợp cao nhất với các hoạt động của học sinh

- Học sinh được tự chọn CLB phù hợp khả năng và sở thích
- Chương trình linh hoạt giúp học sinh chủ động tham gia vào các hoạt động
- Học sinh được học khả năng lãnh tạo, tự thành lập các CLB
- Đa dạng hoạt động
- Một số CLB nổi bật: MUN, TEDKid, môi trường, nghiên cứu khoa học,…

Các hoạt động CLB được xây dựng dựa vào khả năng, sở thích, năng khiếu của học sinh và điều kiện từng trường

CHƯƠNG TRÌNH GIẢI THƯỞNG DUKE OF EDINBURGH (DOFE)

“The Duke of Edinburgh’s International Award Scheme” là giải thưởng quốc tế về mô hình hoạt động ngoại khóa toàn cầu dành cho thanh thiếu niên từ 14 đến 24 tuổi. Thông qua việc tham gia chương trình, các em có thể trang bị nền tảng kiến thức, văn hóa, thể chất, kỹ năng cũng như tìm kiếm, phát triển đam mê của bản thân. Chương trình không hướng đến việc tranh giành hay đối đầu nhau mà nhằm thử thách, khuyến khích các em vượt ra khỏi những giới hạn của bản thân và đạt được những thành tựu cho riêng mình.

Tại IGC School, Chương trình Giải thưởng Duke og Edinburgh hiện được triển khai tại 2 trường: Trường TH-THCS-THPT IGC Tây Ninh từ năm 2020, Trường TH-THCS-THPT Thái Bình Dương từ năm 2021.

DofE khuyến khích các em vượt ra khỏi những giới hạn của bản thân và đạt được những thành tựu cho riêng mình

HOẠT ĐỘNG CÔNG TÁC XÃ HỘI

Hoạt động thường xuyên của IGC cũng như tất cả học sinh trong hệ thống. các hoạt động hướng đến xây dựng trách nhiệm xã hội trong mỗi học sinh, mỗi con người tại IGC.

- Các hoạt động, công tác xã hội được xây dựng đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi
- Hướng đến giáo dục trách nhiệm xã hội trong mỗi con người
- Học sinh được tự mình xây dựng các kế hoạch công tác xã hội, đóng góp sức lực cho xã hội tuỳ theo khả năng của bản thân

Học sinh IGC School tham gia "mang cây về rừng"

HOẠT ĐỘNG PHÁT TRIỂN KĨ NĂNG, NGOẠI NGỮ 2, NĂNG KHIẾU SAU GIỜ HỌC

Hoạt động diễn ra sau giờ học dành cho các học sinh có nhu cầu.
- Chương trình đa dạng, chất lượng và thu hút
- Giúp học sinh phát triển thêm các năng khiếu, sở thích và các hoạt động TDTT rèn luyện sức khoẻ

Học sinh có thể tham gia các chương trình ngoại khóa đa dạng giúp phát triển năng khiếu và sức khỏe