Phát triển bền vững
Tập đoàn Giáo dục IGC kiên định mục tiêu phát triển bền vững. Những quy tắc được xác lập dựa trên mục tiêu kiến tạo những môi trường học tập hạnh phúc và sáng tạo, môi trường làm việc an toàn,khỏe mạnh, minh bạch và hài hòa với lợi ích xã hội
Môi trường - Sức khỏe - An toàn
Là một Tập đoàn Giáo dục, IGC có trách nhiệm, trong khả năng hợp lý, bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe, an toàn và phúc lợi của nhân viên, học sinh - sinh viên, khách tham quan, nhà thầu và cộng đồng nơi IGC hoạt động.
Bảo vệ trẻ em

Sự an toàn của học sinh - sinh viên là mối quan tâm hàng đầu tại tất cả các trường trực thuộc IGC.

Với chương trình bảo vệ trẻ em, IGC chia sẻ, nâng cao nhận thức về sức khỏe, an toàn thể chất - tinh thần của học sinh - sinh viên đến tất cả các thành viên trong cộng dồng bao gồm: Giáo viên - Giảng viên - CBNV - Sinh viên, Phụ huynh và mọi đối tượng liên quan đến các đối tác, nhà cung cấp, khách viếng thăm,...

Trách nhiệm xã hội
Gắn liền sự phát triển của doanh nghiệp với sự phát triển của cộng đồng, thúc đẩy tinh thần yêu nước, hành động vì xã hội cho học sinh - sinh viên; IGC xây dựng và triển khai sâu rộng các hoạt động thiện nguyện, bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên,... Trong đó, những hoạt động nổi bật mang màu sắc IGC như: lan tỏa văn hóa đọc sách, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường thông qua chiến dịch “Bảo vệ hành tinh là bảo vệ chính mình".