Đồng hành cùng con
5 QUY TẮC KHEN NGỢI TRẺ ĐÚNG CÁCH
Lời khen luôn đem lại cảm giác hạnh phúc cho con trẻ. Việc khen ngợi giúp trẻ cảm thấy được ghi nhận, được tôn trọng và yêu thương. Quan trọng hơn, việc khen ngợi khi trẻ làm việc tốt sẽ giúp củng cố những hành vi đó và tạo thành thói quen tốt.